Lịch công tác tuần từ ngày 06/11 đến ngày 12/11/2017

 
 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2
06/11
Sáng: - 7h30. Tham dự lớp “Đào tạo bồi dưỡng về quản lý, sử dụng chứng thư số trên phàn mền Văn phòng điện tử”
 
Sở TTTT
75 Mai Xuân Thưởng – Tp Quy Nhơn
 
VPS
- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định  Sở Giao thông vận tải Hiện trường    Theo Quyết định số 543/QĐ-SGTVT ngày 26/9/2017
- 10h00. Họp giao ban Sở Du lịch  GĐ. Nguyễn Văn Dũng Phòng họp Sở   
PGĐ. lê Thị Vinh Hương; Trưởng, phó phòng đơn vị 
 
Chiều: Lãnh đạo Sở đi công tác ngoài tỉnh 
 
 
Đà Nẵng
 
GĐ Nguyễn Văn Dũng
 
     Thứ 3 07/11
Sáng: - Kiểm tra việc chấp hành các quy định PL trong họat động kinh doanh lưu trú, lữ hành trên địa bàn tỉnh
 
Tổ kiểm tra 
Tại các đơn vị 
 
Theo Quyết đinh số 176/QĐ-SDL ngày 20/10/2017
Chiều:
 
 
 
 
 
Thứ 4
08/11
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
- 8h00. Dự họp v.v quy hoạch xây dựng Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định
 
Sở Xây dựng 
32 Lý Thường Kiệt - Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương; P. QHPTTNDL
Chiều:
 
 
 
 
 
Thứ 5
09/11
Sáng:  - 7h30. Tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng dành cho cấp ủy cơ sở và Bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở  (Từ ngày 09/11 – 10/11/2017)
 
Đảng ủy khối CCQ tỉnh
Ks. Lê Lợi – Tp Quy Nhơn
 
Cấp ủy chi bộ 
- Tổng hợp báo cáo công tác ngành du lịch năm 2017, nhiêm vụ triển khai năm 2018
 
  VPS   Các phòng, đơn vị 
- 7h30. Dự Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ  luật Hình sự  UBND tỉnh Ks. Hoàng Yến - Tp Quy Nhơn    PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
 
Chiều:  - 13h30. Dự họp thông qua một số vấn đề KT - XH (Thông qua quy hoạch bảo tồn sinh học Bình Định giai đoạn 2015 - 2025 và định hướng đến năm 2030)
 
 
CT. Hồ Quốc Dũng  Phòng họp A - UBND tỉnh    PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
 - 13h30. Dự  họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
 
Sở TNMT
387 Trần Hưng Đạo - Tp Quy Nhơn
 
P. QHPTTNDL
Thứ 6
10/11
Sáng: - 8h00. Dự họp v.v  thống nhất ban hành nội quy, quy chế, cách thức quản lý, vận hành, khai thác các dự án bất động sản du lịch
 
Sở Xây dựng 
32 Lý Thường Kiệt - Tp Quy Nhơn 
 
P. QLDL 
Chiều:
 
 
 
 
 
Thứ 7
11/11
Sáng: -7h30. Dự Hội thảo khoa học quốc gia:" Kế toán - kiểm toán và kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"
 
Trường Đại học Quy Nhơn
170 An Dương Vương – Tp Quy Nhơn
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Chiều:
 
 
 
 
 
 
        CN 12/11
Sáng:  - 7h30. Dự Lễ tổng kết trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2016 - 2017)
 
UBND tỉnh
68 Lê Duẩn – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ.Lê Thị Vinh Hương  
Chiều:
 
 
 
 
 
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).