Lịch công tác tuần từ ngày 30/10 đến ngày 05/11

 
 
 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2
30/10
Sáng: - 7h30. Kiểm tra công  tác Đoàn thanh niên 
 
Đoàn khối CCQ tỉnh
 
Phòng họp Sở
 
BCH Đoàn thanh niên
- 7h30. Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thẩm phán, Hội thẩm Tòa án hai cấp
 
Tòa án nhân dân tỉnh Resort Hoàng Gia – Tp Quy Nhơn   PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
- 8h00. Lãnh đạo Sở làm việc với Hiệp Hội du lịch Bình Định về việc tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút khách du lịch quốc tế tại Bình Định”.
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng  Ks. Hoàng Yến - Tp Quy Nhơn    TP. Liên quan 
Chiều: - 14h00. Dự họp v.v thống nhất đề xuất xử lý hành vi  vi phạm hành chính về thu phí và thuế của Cty CP DL Hầm Hô
 
Sở Tư Pháp
139 Lê Lợi – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương; P. TTra
- 15h00. đi kiểm tra công tác tổ chức họp báo tại FLC
 
 
FLC
VP Sở
TP. Liên quan
Thứ 3
31/10
Sáng: - 9h30. Họp báo Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút khách du lịch quốc tế tại Bình Định”.
 
BTC Hội thảo
Quần thể du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn
Tập trung 7h45
Theo giấy mời
- Lãnh đạo Sở làm viêc với Công ty FLC để triển khai một số công tác tổ chức Hội thảo
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
FLC
 
Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị.
- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định (Từ ngày 31/10 đến ngày 03/11/2017) Sở Giao thông vận tải  Hiện trường    PCTT.Lê Mạnh Phi Quyết định số 543/QĐ-SGTVT ngày 26/9/2017
Chiều: - 14h00. Dự họp thông qua Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
 
PCT. Trần Châu
Phòng họp A – UBND tỉnh
 
Theo giấy mời UBND tỉnh
Thứ 4
01/11
Sáng:  - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
 
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
Chiều: - Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phòng họp A – UBND tỉnh   Theo giấy mời UBND tỉnh
- 14h00. Dự họp v.v thông qua Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
 
PCT. Trần Châu  Phòng họp A - UBND tỉnh    PGĐ. Lê Thị Vinh Hương; P.QHPTTNDL
 
 
       
Thứ 5
02/11
Sáng 
 
 
 
 
- 8h00. Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại năm 2017 Sở TTTT Ks. Thanh Bình - Tp Quy Nhơn   VPS
Chiều: - 14h00. Họp kiểm tra công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ Hội thảo thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút khách du lịch quốc tế tại Bình Định”.
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
Phòng họp Sở 
 
Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đón vị 
Thứ 6
03/11
Sáng: Tổ chức đón tiếp các đại biểu tham dự Hội thảo (đến hết thời gian tổ chức Hội thảo).
 
 
Sân bay - FLC
VP Sở, TTTTXTDL
TV tổ phục vụ Đưa đón và Lễ tân theo QĐ của GĐ Sở
- 7h30. Dự họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11
 
CT. Hồ Quốc Dũng Phòng họp A - VP. UBND tỉnh   GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Chiều
 
     
Thứ 7
04/11
Sáng
 
     
         
Chiều: - 13h30. Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút khách du lịch quốc tế tại Bình Định”.
 
 
BTC Hội thảo
Quần thể du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn
 
Theo giấy mời
CN
05/11
Sáng:   - 8h00. Tham dự  Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch Tây Sơn - Bình Định
 
UBND Huyện Tây Sơn
TT Bồi dưỡng Chính trị huyện – Tây Sơn
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng; PGĐ. Lê Thị Vinh Hương; P. QHPTTNDL; P. QLDL; TTTT XTDL
Chiều:
 
 
 
 
 
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).