Lịch công tác tuần từ ngày 23/10 đến ngày 29/10

 
 
 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
  Thứ 2   23/10
Sáng: Tham gia kỳ họp 4, Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 23/10 - 23/11/2017)
 
 
Hà Nội 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
- 8h30. Họp duyệt phim quảng bá du lịch Quy Nhơn - Bình Định
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh 
VP - UBND tỉnh 
TTTT XTDL
VPS; TTTT XTDL
Chiều:  - 13h30. Dự họp thông qua một số vấn đề KT- XH (Thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 – 202, tầm nhìn đến 2030 – Bảo vệ tài nguyên nước mặt)
 
UBND tỉnh
Phòng họp A – UBND tỉnh
 

PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
 
- 15h00. Họp triển khai công tác tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút khách du lịch quốc tế tại Bình Định”.
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
Phòng họp Sở
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương;
Trưởng; Phó Phòng; đơn vị 
Thứ 3
24/10
Sáng: - Lãnh đạo Sở đi công tác ngoài tỉnh
 
 
 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
- 7h30. Dự tọa đàm kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm "Sửa đổi làm việc" chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
 
Ban tuyên giáo
02A Trần  Phú – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
Chiều:
 
 
 
 
 
Thứ 4
25/10
Sáng
 
 
 
 
 
Chiều:  - 15h00. Dự họp v.v  chuẩn bị cho các sự kiện APEC 2017
 
CT. Hồ Quốc Dũng
Phòng họp 1 - UBND tỉnh 
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
Thứ 5
26/10
Sáng:  Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị  - Hội thảo “Sơ kết tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động DL tổ chức lễ hội, bảo vệ phát huy giá trị di tích”
 
Lãnh đạo Sở
 
 
TP.Liên quan
- Tham gia Đoàn kiểm tra phương tiện thủy nội địa (Từ ngày 26 - 27/10/2017)
Sở GTVT
Huyện Hoài Nhơn
 
PCTTra. Đ/c Lê Mạnh Phi 
Quyết định số 543/QĐ-SGTVT ngày 26/9/2017
- 9h15. Họp làm việc với Đoàn công tác Cty Rice Creaive
 
 Lãnh đạo Sở 
Phòng họp Sở 
 
VPS; P. QHPTTNDL
Chiều: - 13h30. Dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 31(Nhiệm vụ thiết kế và kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạc xây dựng khu vực xung quanh Đầm Thị Nại)
 
 UBND tỉnh 
VP Tỉnh ủy
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương;P. QHPTTNDL
   Thứ 6 27/10
Sáng: Tham dự Hội nghị  - Hội thảo “Sơ kết tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động DL tổ chức lễ hội, bảo vệ phát huy giá trị di tích”
 
Bộ VHTTDL
Ks. Hải Âu – Tp Quy Nhơn
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng; VPS;  P. TTra; PQLDL; P. QHPPTTNDL
- 7h30. Dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2017
Đảng ủy khối CCQ tỉnh 
2 A Trần Phú - Tp Quy Nhơn
 
 
VPS 
- 8h00. Dự Hội thảo tập huấn về Tăng trưởng xanh 
Sở Kế hoạch và đầu tư 
Ks. Hoàng Yến - Tp Quy Nhơn 
 
VPS
- 8h30. Dự họp v.v kiểm tra rà soát việc sử dụng đất và tình hình triển khai thực hiện dự án Khu du lịch Hầm Hô của Cty CP DL Hầm Hô  
 
Sở Tài nguyên và môi trường  Cty CP DL Hầm Hô - Huyện Tây Sơn    P.TTra
 
Chiều: - 14h00. Họp v.v quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình công viên cảnh quan dọc tuyến quốc lộ 1D (Võ Liệu-dốc Mộng Cầm)
UBND Tp Quy Nhơn 
30 Nguyễn Huệ - Tp Quy Nhơn 
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương; P. QHPTTNDL
Thứ 7
28/10
Sáng
 
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
CN
29/10
Sáng:- 7h30. Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thẩm phán, Hội thẩm Tòa án hai cấp (Từ ngày từ ngày 29 – 30/10/2017 )
 
Tòa án nhân dân tỉnh
Resort Hoàng Gia – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
Chiều:
 
 
 
 
 
Thứ 2
30/10
Sáng: - 7h30. Kiểm tra công   tác Đoàn thanh niên 
 
Đoàn khối CCQ tỉnh
 
Phòng họp Sở
 
BCH Đoàn thanh niên
Chiều:
 
 
 
 
 
Thứ 3
31/10
Sáng: - 9h30. Họp báo Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút khách du lịch quốc tế tại Bình Định”.
 
BTC Hội thảo
Quần thể du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn
Tập trung 7h45
Theo giấy mời
Chiều:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 7
04/11
Sáng: - 7h30. Tham dự lớp “Đào tạo bồi dưỡng về quản lý, sử dụng chứng thư số trên phàn mền Văn phòng điện tử”
 
Sở TTTT
75 Mai Xuân Thưởng – Tp Quy Nhơn
 
VPS
Chiều: - 13h30. Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút khách du lịch quốc tế tại Bình Định”.
 
 
BTC Hội thảo
Quần thể du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn
 
Theo giấy mời
Thứ 2
06/11
Sáng: - 7h30. Tham dự lớp “Đào tạo bồi dưỡng về quản lý, sử dụng chứng thư số trên phàn mền Văn phòng điện tử”
 
Sở TTTT
75 Mai Xuân Thưởng – Tp Quy Nhơn
 
VPS
Chiều:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 5
09/11
Sáng:  - 7h30. Tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng dành cho cấp ủy cơ sở và Bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
 
Đảng ủy khối CCQ tỉnh
Ks. Lê Lợi – Tp Quy Nhơn
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Chiều:
 
 
 
 
 
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).