Lịch công tác tuần từ ngày 09/10 đến ngày 15/10

 
 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
 Thứ 2  09/10
Sáng: - 7h30. Dự Lễ tưởng niệm 717 năm ngày hý kỵ anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo
 
Phòng VHTT Tp Quy Nhơn
Đền thờ Trần Hưng Đạo
 
VPS
- 9h00: Họp Giao ban Du lịch
GĐ Nguyễn Văn Dũng
Phòng họp Sở
 
Lãnh đạo các Phòng, Đơn vị
-10h00: Họp công tác tài chính
Lãnh đạo Sở
Phòng họp Sở
 
VPS, TTTTXTDL, TP. liên quan
Chiều: - 13h30. Họp v.v dự toán thu - chi NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020
 
Lãnh đạo Sở TC
Sở Tài chính
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng,VPS,
TTTTXTDL
- 14h00. Dự họp Hội đồng Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Bảo vệ tài  nguyên nước mặt)
 
PCT. Trần Châu 
Phòng họp 4 - UBND tỉnh 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
 Thứ 3 10/10
Sáng: Lãnh đạo Sở đi công tác cơ sở 
 
 
 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
- 8h00. Dự Lễ kỷ niệm 55 năm hành lập Đoàn ca kịch Bài Chòi
 
Sở VHTT
Ks. Thanh Bình – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Lê Thị Vinh Hương
Chiều: - 14h00. Họp v.v Phòng quản lý du lịch báo cáo tình hình hoạt động và kết quả các cơ sở lưu trú du lịch 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
Phòng họp Sở 
 
Tp. Liên quan ; P.QLDL
 - 17h00. Tham dự chương trình đêm Gala doanh nhân Đất Võ 2017 chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017
 
Hội HNDN Đất Võ
Ks. Hải Âu – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
 Thứ 4 11/10
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
 
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
- 7h30. Dự Hội nghị tập huấn triển khai quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, …
Bảo hiểm xã hội tỉnh
Ks. Thanh Bình – Tp Quy Nhơn
 
VPS
- 7h30. Dự họp thông qua một số vấn đê kinh tế - xã hội (Thông qua đồ án quy hoạch 1/500 Điểm bến tàu du lịch biển và dịch vụ du lịch P. Thị Nại của Cty TNHH TMKS Tấn Phát)
 
UBND tỉnh 
Phòng họp A - UBND tỉnh 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
- 9h00. Họp v.v TTTT Xúc tiến du lịch báo cáo tình hình hoạt động quý IV/2017 và nhiệm vụ năm 2018
GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
Phòng họp Sở 
TTTT XTDL
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất; PGĐ. Lê Thị Vinh Hương; P.TTra; VPS; P. QLDL; P. QHPTTNDL
Chiều:
 
 
 
 
 
 Thứ 5  12/10
Sáng: - Tham dự tập huấn nội dung bảo vệ môi trường liên quan đến cơ sở lưu trú (Từ ngày 12/10 – 14/10/2017)
 
Tổng cục du lịch
Tỉnh Khánh Hòa
 
Theo giấy mời
 
     
 
Chiều:- 13h30.. Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 23/1/2017 của chủ tịch UBND tỉnh và 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất,…
 
UBND tỉnh
Ks. Thanh Bình – Tp Quy Nhơn
 
VPS
 
- 14h00. Dự "Gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10"
 
PCT. Phan Cao Thắng 
Ks. Hoàng Yến - Tp Quy Nhơn 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
 Thứ 6  13/10
Sáng:- 7h30. Dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy lần thứ 30 
 
UBND tỉnh 
VP Tỉnh ủy 
 
 
 Lãnh đạo Sở 
- 7h30. Họp Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (Cả ngày)
Đoàn ĐBQH tỉnh
01 Trần Phú - Tp Quy Nhơn 
 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
- 7h30. Hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện NQ 03-NQ/TU của Tỉnh ủy
 
Sở Tài nguyên môi trường  Ks. Thanh Bình - Tp Quy Nhơn    P.QHPTTNDL
- 8h00. Họp BTC Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút khách du lịch quốc tế đến Bình Định”
 
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh
Phòng họp 4 – UBND tỉnh
P. QLDL
GĐ. Nguyễn Văn Dũng;  Trưởng các phòng, đơn vị
Chiều: - Các phòng báo cáo công tác tuần đến về VPS tổng hợp báo cáo 
 
 
 
P. TTra; P. QLDL; P. QHPTTNDL; TTTT XTDL
- 15h00. Đi kiểm tra thẩm định khách sạn 
 
 
 
Tổ thẩm định khách sạn
 
 Thứ 7 14/10
Sáng:
 
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
  CN     15/10
Sáng:
 
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).