Lịch công tác tuần từ ngày 02/10 đến ngày 12/10

 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
  Thứ 2 02/10
Sáng: - 9h00. Họp mở gói thầu xây dựng quy hoạch phát triển du lịch khu vực phía bắc tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Phòng họp Sở 
P.QHPTTNDL, VPS
TP. Liên quan 
Chiều: - Dự họp Ban cán sự Đảng
 
UBND tỉnh
Phòng họp A - UBND tỉnh 
P.QHPTTNDL
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
 - 15h00. Họp v.v thống nhất khai thác các chuyến bay Quy Nhơn - Hàng Châu (Trung Quốc)
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
Phòng họp Sở  
P.QLDL
Theo giấy mời; VPS; P. TTra; P.QHPTTNDL; TTTT XTDL
 
   Thứ 3  03/10
Sáng: - Dự tiếp xúc cử tri Xã Ân Phong – Huyện Hoài Ân
 
 
Huyện Hoài Ân
 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
 
-8h00 Họp v.v thống nhất các nội dung, dự toán kinh phí tổ chức chương trình giới thiệu điểm đế du lịch Bình Định (Roadshow) đến các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long
 
Lãnh đạo Sở   Phòng họp Sở TTTT XTDL Theo giấy mời 
- 9h00. Họp Chi bộ Sở Du lịch BT. Nguyễn Văn Dũng  Phòng họp Sở    Toàn thể Đảng viên 
Chiều-  Dự tiếp xúc cử tri Xã Ân Tường Tây
 
  Huyện Hoài Ân   PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
14h30. Họp v.v thống nhất cử cán bộ CCVC du lịch tham gia khóa đào tạo ngành Du lịch 
 
Sở Nội vụ 180 Tăng Bạt Hổ - Tp Quy Nhơn    VPS
Tối: - 19h00. Tổ chức Chương trình Trung thu "Vui hội trăng rằm" năm 2017
 Lãnh đạo Sở 
185 Phan Bội Châu - Tp Quy Nhơn 
Đoàn thanh niên
 
Theo giấy mời 
Thứ 4   04/10
Sáng- Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
 
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
 
- 7h30.  Dự Hội nghị trực tuyến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng và triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tháng còn lại năm 2017.
 
UBND tỉnh
 Phòng họp A - UBND tỉnh 
 
 
VPS
-  Dự tiếp xúc cử tri Xã Hoài Tân – Huyện Hoài Nhơn     Huyện Hoài Nhơn     PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
Chiều:
 
 
 
 
 
Thứ 5
05/10
Sáng:- 8h00. Công bố Quyết định Phó Giám đốc Sở Du lịch 
Lãnh đạo UBND tỉnh 
 
Sở Nội vụ 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng; PGĐ. Huỳnh Cao Nhất; Trưởng, phó phòng đơn vị
 
Chiều: Lãnh đạo Sở đi công tác ngoài tỉnh 
 
      GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
- 14h00. Dự họp kiểm tra liên ngành đối với Dự án Khu du lịch Ks Nghỉ dưỡng Vĩnh Hội  theo Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh
 
Ban QLKKT tỉnh  65 Tây Sơn - Tp Quy Nhơn    P. TTra 
Tối: - 18h00. Dự Lễ khai trương dự án sản phẩm  du lịch Chợ đêm Quy Nhơn
UBND Tp Quy Nhơn
90 Lê Duẩn – Tp Quy Nhơn
 
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
Thứ 6
06/10
Sáng: - Dự Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực Nam Trung Bộ
 
UBND tỉnh
Tỉnh Khánh Hòa
 
Theo giấy mời
- 7h00. Dự họp liên ngành kiểm tra thực địa Điểm khu du lịch Hòn khô - xã Nhơn Hải
 
Sở Xây dựng  Hiện trường    PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
- 10h00. Dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
 
UBMTTQ Việt Nam Ks. Thanh Bình - Tp Quy Nhơn    VPS
Chiều: - 14h30. Dự Hội nghị ban cộng tác viên du luận xã hội quý III/2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
04 Trần Phú - Tp Quy Nhơn 
 
  PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
Thứ 7
07/10
Sáng:
 
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
CN
08/10
Sáng:
 
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 5      12/10
Sáng: - Tham dự tập huấn nội dung bảo vệ môi trường liên quan đến cơ sở lưu trú (Từ ngày 12/10 – 14/10/2017)
 
Tổng cục du lịch
Tỉnh Khánh Hòa
 
Theo giấy mời
Chiều: Họp v.v dự toán thu - chi NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020
 
Lãnh đạo Sở
Phòng họp Sở
 
Sở Tài chính; TP. Liên quan
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).