Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt ñộng cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh

 

Tin cùng chuyên mục: