Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh

 
Trong những năm qua, Quy Nhơn - Bình Định đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Nhằm khẳng định thương hiệu du lịch và phát triển du lịch theo hướng bền vững để thu hút khách du lịch, tăng thời gian lưu trú của du khách, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường
 
Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 3139/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý hoạt động cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Các Sở, ban, ngành liên quan như: Sở Du lịch, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Thông tin và truyền thông và  UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ triển khai phối hợp các nội dung như: tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật liên quan đến hoạt động của các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch; xử lý các vấn đề phát sinh khi có khiếu nại và phối hợp thanh tra, cung cấp thông tin giữa các ngành.
 
 
Hình ảnh nguồn website
 
Bên cạnh đó, Quy chế  quy định cụ thể các nội dung phối hợp như sau: Phối hợp về quản lý thuế, giá cả, chất lượng, an ninh trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, phối hợp trong cung cấp, trao đổi thông tin…
 
Quy chế có hiệu lực từ  ngày 30/8/2017 sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển du lịch; hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời,  nhằm tránh sự chồng chéo trong quá trình phối hợp thanh kiểm tra, giữa các cấp, các ngành liên quan đối với hoạt động kinh doanh du lịch. (Tải nội dung) 
                                                                                                 Kim Ngọc
 

Tin cùng chuyên mục: