Lịch công tác tuần từ ngày 11/9 đến ngày 17/9

 
 
 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
    Thứ 2     11/9
Sáng:- 7h30. Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức PL nghiệp vụ về công tác pháp chế (Từ ngày 11/9 – 13/9)
 
Sở Nội vụ
Ks. Hoàng Yến – Tp Quy Nhơn
 
VPS
- 8h00. Họp v.v lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ  bờ biển
 
Lãnh đạo Sở
Phòng họp Sở
 
Sở TNMT; 
P.QHPTTNDL; P.QLDL
- 11h00. Dự Lễ trao thưởng chặng 9 (Quảng Ngãi – Quy Nhơn) giải Xe đạp Quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017
Sở VHTT
Quảng trường Nguyễn Tất Thành – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
Chiều: - 14h00. Họp xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
 
 Lãnh đạo Sở
Phòng họp Sở
 
Viện nghiên cứu PTDL
P.QHPTTNDL; P.QLDL; TTTT XTDL
- 16h00. Đi Khảo sát phát triển sản phảm du lịch mới trên địa bàn tỉnh
 
Lãnh đạo sở 
Hiện trường
TTTT XTDL
Theo giấy mời 
    Thứ 3       12/9
Sáng: - 7h30. Khai mạc “Lớp bồi dưỡng tuyên truyền phổ biến quy tắc ứng xử về du lịch, bảo vệ tài nguyên du lịch và phát triển du lịch bền vững”
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng  
Ks. Thanh Bình – Tp Quy Nhơn
TTTT XTDL
Theo giấy mời
- 7h30. Đi khảo sát một số điểm du lịch cùng Đoàn Viện nghiên cứu PTDL
 
Lãnh đạo Sở
Hiện trường 
 
P.QHPTTNDL
- 8h00.Tham dự tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát chế độ báo cáo (Cả ngày)
 
UBND tỉnh 
Phòng họp A - UBND tỉnh 
 
Lãnh đạo Sở; P.TTra; VPS
- 8h00. Dự Lễ xuất phát chặng 10 giải Xe đạp Quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 tại Tp Quy Nhơn
Sở VHTT
Quảng trường Nguyễn Tất Thành – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
Chiều:- 13h30. Dự họp v.v xây dựng thương hiệu của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định
Sở NNPTNT
77 Lê Hồng Phong - Tp Quy Nhơn
 
P.QHPTTNDL
    Thứ 4       13/9
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
 
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
- 7h30. Tham gia báo cáo thực tiễn công tác quản lý NN về du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định 
Trường chính trị 
Phòng học 1B - 112 Tăng Bạt Hổ - Tp Quy Nhơn 
P.QHPTTNDL
GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
- 7h30. Tham gia lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2017
Sở Nội vụ
180 Tăng Bạt Hổ - Tp Quy Nhơn
 
P.QHPTTNDL
Chiều:
 
 
 
 
 
    Thứ 5       14/9
Sáng: - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 29
 
TT Tỉnh ủy
VP Tỉnh ủy
 
Theo giấy mời Tỉnh ủy
-  7h30. Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)
 
Đoàn đại biểu QH tỉnh
01 Trần Phú – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
-8h00. Họp giao ban Sở Du lịch (- Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút khách du lịch quốc tế đến Bình Định"; Hội thi "Hướng dẫn viên tài năng tỉnh Bình Định lần thứ I - 2017"; Ngày Du lịch thế giới 27/9)
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
Phòng họp Sở 
 
Trưởng, phó phòng, đơn vị 
Chiều: - 14h00. Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)
Đoàn đại biểu QH tỉnh
01 Trần Phú – Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
 
- 17h30. Dự lễ Khai mạc Hội chợ thương mại hàng thủ công mỹ nghệ Bình Định 2017
 
Sở Công Thương
Quảng trường TT Thương mại - Tp Quy Nhơn 
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng
Thứ 6
15/9
Sáng: - 7h30. Dự tập huấn phổ biến Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn dưới Luật 
 
Sở LĐTBXH 
03 Trần Phú - Tp Quy Nhơn 
 
VPS; P.TTra; TTTT XTDL
Chiều: - 14h30. Họp Văn phòng triển khai công tác Quý IV của VPS
 
Lãnh đạo VP 
Phòng họp
 
TP. Liên quan  
Thứ 7
16/9
Sáng:- 7h30. Tham gia Hội thảo ngữ học Toàn quốc với chủ đề "Ngôn ngữ ở Việt Nam Hội nhập và phát triển"
Trường ĐH Quy Nhơn 
170 An Dương Vương - Tp Quy Nhơn
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất
Chiều:
 
 
 
 
  CN 17/9
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).