Lịch công tác tuần từ ngày 04/9 đến ngày 10/9

 
 
 
Thứ ngày
 
 Nội dung
Chủ trì,  chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
     Thứ 2         04/9
Sáng:
NGHỈ BÙ LỄ QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM NGÀY                                                   (02/9/1945 – 02/9/2017)
Chiều:
     Thứ 3    05/9
Sáng:- 8h30. Dự Lễ dâng hương kỷ niệm 110 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Đào Tấn và Liên hoan Tuồng không chuyên huyện Tuy Phước lần thứ I - 2017
 
UBND huyện Tuy Phước
Xã Phước Lộc – Huyện Tuy Phước
 
Theo giấy mời
-8h30 : Họp giao ban GĐ. Nguyễn Văn Dũng Phòng họp Sở    PGĐ. Huỳnh Cao Nhất; Phó,trưởng phòng các đơn vị
Chiều:
 
 
 
 
     Thứ 4     06/9
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
 
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
- 7h30.Dự họp thông qua đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm du lịch số 10, tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu của Cty TNHH Sài Gòn Max
 
PCT. Phan Cao Thắng
Phòng họp A – UBND tỉnh
 
Huỳnh Cao Nhất; P.QHPTTNDL
- 7h30. Dự lớp bồi dưỡng kỹ năng tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ
 
Sở Nội vụ
180 Tăng Bạt Hổ - Tp Quy Nhơn
 
P. TTra
 
- 8h00. Dự tập huấn triển khai Quyết định số 03/QĐ-TTg ban hành báo cáo về công tác người khuyết tật các cấp
 
Sở LĐTB&XH
60 Mai Xuân Thưởng – Tp Quy Nhơn
 
VPS
Chiều
 
 
 
 
 
                 Thứ 5    07/9
Sáng: - 8h00. Tham gia Đoàn khảo sát về nội dung khiếu nại
 
Đoàn ĐB quốc hội 
01 Trần Phú - Tp Quy Nhơn 
 
Lãnh đạo 
- 8h00. Dự buổi làm việc với đoàn công tác Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam
 
Sở LĐTB&XH 72 B Tây Sơn – Tp Quy Nhơn   VPS
- 8h00. Dự họp v.v Cty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh đề xuất đầu tư Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội 
 
Ban quản lý KKT tỉnh  65 Tây Sơn - Tp Quy Nhơn    PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
Chiều:- 14h00. Dự họp báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thảo thu hút khách quốc tế và nâng cấp chất lượng dịch vụ du lịch Bình Định
 
Nguyễn Tuấn Thanh Phòng họp A – UBND tỉnh   GĐ. Nguyễn Văn Dũng; VPS; P.QLDL; P.QHPTTNDL; TTTT XTDL 
 - 15h30. Dự họp nghiệm thu phim phục vụ công tác quảng bá xúc tiến du lịch Quy Nhơn Bình Định
 
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh
Phòng họp 5 – UBND tỉnh
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất; TTTT XTDL
Thứ 6
08/9
Sáng:- 8h00. Dự họp v.v  xây dựng phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến Sở TTTT 460 Trần Hưng Đạo - Tp Quy Nhơn    PGĐ. Huỳnh Cao Nhất; VPS
- 8h00. Họp hỗ trợ sản phẩm du lịch tại LMMA Quy Nhơn  GĐ. Nguyễn Văn Dũng  Phòng họp Sở  P.QHPTTNDL P.QLDL; TTTT  XTDL
Chiều:- 14h00. Họp Giải quyết khiếu nại tố cáo 
 
Lãnh đạo Sở  Phòng họp Sở    TP. Liên quan 
- 16h00. Họp v.v điều chuyển bàn giao và tiếp nhận xe ô tô nhãn hiệu Ford biển kiểm soát 77A - 00 - 111
 
PGĐ. Huỳnh Cao Nhất 
Phòng họp Sở  
 
Theo giấy mời 
Thứ 7
09/9
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
  CN 10/9
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).