Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 07/8/2017 Tuyên truyền và triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh

Tin cùng chuyên mục: