Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Du lịch

 
 Thực hiện Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 về Ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh Bình Định và công văn số 913/SNV-CCHC ngày 10/7/2017 về việc thông báo kiểm tra cải cách hành chính đợt 1 năm 2017 của Sở Nội vụ.
 
 
 
Ảnh: Bảo Linh 
 
Chiều ngày 25/7/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính tỉnh Bình Định đã thực hiện kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Du lịch. Tuy là một sở mới thành lập, Sở Du lịch đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong 06 tháng đầu năm, ban hành đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính. Triển khai tốt Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Trong 06 tháng đầu năm 2017, Sở Du lịch đã tiếp nhận và giải quyết 63 hồ sơ trên hai lĩnh vực khách sạn và lữ hành; hầu hết chồ sơ thủ tục hành chính đều giải quyết sớm và đúng hẹn theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
 
Trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008.
                                                                                                            Thảo Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

Tin cùng chuyên mục: