Hiệp Hội Du lịch Bình Định

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HIỆP HỘI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ II (2017 - 2020)
 
 
* 13h30' - 15h30’
Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ II 
+ Thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành.
+ Bầu tổ kiểm phiếu. 
+ Tổ kiểm phiếu làm việc. 

* 15h30' - 17h00’ 
Phiên chính thức Đại hội Hiệp hội du lịch Bình Định nhiệm kỳ II và Gặp mặt Kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam. 
- Chào cờ.
- Tuyên bố  lý do giới thiệu đại biểu. 
- Giới thiệu đoàn Chủ tịch & đoàn Thư ký. 
- Đại hội biểu quyết và mời Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên bàn làm việc. 
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I & Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (201 7-2020).
- Báo cáo Kiểm điểm BCH nhiệm kỳ I.
- Đại hội thảo luận. 
- Phát biểu của Lãnh đạo.
+ Phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh. 
+ Phát biểu của Đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam. 
+ Phát biểu của Đại biếu. 
- Tổ kiểm phiếu công bố kết quả Ban chấp hành mới ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội. 
- Thông qua Nghị quyết Đại hội, biểu quyết Nghị quyết Đại hội. 
- Bế mạc. 
* Gặp mặt nhân Kỷ niệm 57 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam.
 
           Thời gian: 13h30 ngày 10/7/2017
           Địa điểm:  Khách sạn Mường Thanh (02 Nguyễn Huệ - Tp Quy Nhơn)