Bộ VHTTDL ủy quyền UBND tỉnh Bình Định lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phương Mai, tỉnh Bình Định đến năm 2030

     Vừa qua, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2331/BVHTTDL-KHTC ngày 31/5/2017 gửi UBND tỉnh Bình Định về việc ủy quyền lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phương Mai, tỉnh Bình Định đến năm 2030 với một số nội dung như sau:
    1. Xây dựng và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch này theo quy định tại Điều 6 và Điều 8 của Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
    2. Xây dựng và phê duyệt Dự toán lập Quy hoạch này với các khoản, mục chi phí phù hợp và thống nhất các quy định pháp luật về tài chính hiện hành.
    3. Nghiên cứu lựa chọn Đơn vị tư vấn theo đúng các quy định tại Luật Đấu thầu và đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm xây dựng Quy hoạch về lĩnh vực du lịch, kiến trúc, môi trường.
   4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thiện Báo cáo Quy hoạch trong 12 tháng kể từ khi Đề cương, nhiệm vụ được phê duyệt; gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 20 của Luật Du lịch năm 2005; Chương III của Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT và các Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phương Mai, tỉnh Bình Định đến năm 2030 sẽ là cơ sở quan trọng để khai thác tiềm năng, lợi thế và phát triển Khu du lịch Phương mai trở thành khu du lịch trọng điểm của quốc gia như trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định.
 
Thùy Dung - ĐTN  Sở DL

Tin cùng chuyên mục:

VIDEO GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập: 375883