Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 đến ngày 23/4

Thứ ngày
 Nội dung
    Chủ trì,     chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 17/4
 Sáng: - 8h30. Dự Hội nghị lần thứ IX BCH Đảng khối CCQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đảng ủy khối CCQ tỉnh
06 Lý Thường Kiệt – Tp Quy Nhơn
 
GĐ. Nguyễn Văn Dũng 
 - Đi khảo sát đầu tư du lịch tại kkt Nhơn Hội cùng với tập đoàn Hàn Quốc
Khu kinh tế Nhơn Hội 
Hiện trường
 
P.QLDL
- 9h00. Dự họp sự kiện văn hóa Bình Định với chủ đề “Đất võ trời văn – bản lĩnh và khát vọng”         
Sở VHTT
183 lê Hồng Phong – Tp Quy Nhơn
 
P.QLDL; TTTT XTDL
Chiều
 
 
 
 
Thứ 3 18/4
Sáng: Dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy
TT Tỉnh ủy
VP Tỉnh ủy
 
TP.Liên quan
- 8h00. Dự hội thảo về Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Hoài Nhơn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 Viện nghiên cứu PT KTXH 368 Trần Hưng Đạo - Tp Quy Nhơn    P.QHPTTNDL 
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 4
19/4
Sáng: Lãnh đạo Sở làm việc với các cơ sơ kinh doanh du lịch trong địa bàn tỉnh
Lãnh đạo Sở
Hiện trường
 
Theo giấy mời
Chiều:-
 
 
 
 
 
Thứ 5 20/4
Sáng: - Các phòng, đơn vị gửi báo cáo công tác tuần, các chương trình công tác ngành
 
Gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
 
 - 8h00. Dự họp thông qua tiêu chí về xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và 1 số nội dung khác
PCT. Trần Châu 
Phòng họp A - UBND tỉnh
 
VPS
Chiều
 
 
 
 
 
Thứ 6 21/4
Sáng:  - 8h00.  Dự Hội thảo tham vấn lần cuối “Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh” 
PCT. Trần Châu 
Ks. Mường Thanh - Quy Nhơn 
 
P.QLDL
Chiều: - 14h00. Dự họp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)
 
PCT. Trần Châu
Phòng họp A – UBND tỉnh
 
P.QHPTTNDL
  - 14h00. Dự ngày sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 tại Bình Định  Sở TTTT 170 An Dương Vương - Tp Quy Nhơn    VPS 
Thứ 7 22/4
Sáng:-
 
 
 
 
Tối: - 19h00. Dự Hội thi giới thiệu sách năm 2017
Sở TTTT
170 An Dương Vương - Tp Quy Nhơn 
 
VPS 
CN
23/4
Sáng:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Lịch công tác các phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước 15h00 Thứ 6 hàng tuần.
 
*  Phòng, đơn vị gửi báo cáo tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15 hàng tháng; quí gửi về địa chỉ Mail Văn phòng Sở: vps@sodulich.binhdinh.gov.vn
( VPS chỉ nhận báo cáo gửi qua địa chỉ Mail công vụ ).